600 din

Čas traje 45 minuta

800 din

Čas traje 45 min

1000 din

Čas traje 45 min

1200 din

Dvočas (90 min)

ZAŠTO UGOVOR NA MINIMUM MESEC DANA?

Pozdrazumeva se da je kontinuitet u radu važan i ne možemo pomoći detetu samo održavanjem jednog ili dva časa pred pismeni ili kontrolni, u trenutku kad “zagusti”.
Sve lekcije koje prethode pismenom ili kontrolnom zadatku moramo ponoviti i utvrditi šta nije bilo dovoljno jasno i pomoći detetu da taj deo razume i nauči.
Samo tako možemo da garantujemo za uspeh.