Kako asistent za pomoć u učenju pomaže?

Naši asistenti za pomoć u učenju rade sa decom koja imaju teškoće u savladavanju gradiva, ali i sa onima koji žele da poboljšaju svoje strategije učenja da bi  postigli bolje navike i rezultate (i ocene)  i da znaju da organizuju svoje vreme na najefikasniji način. Učenje je proces koji zahteva posvećenost i strpljenje, a da bi dete bilo što efikasnije, a ne učilo napamet, nego da bi učilo sa razumevanjem, mudro, mora da prevaziđe sve izazove koji se tada javljaju.

Asistent u učenju će pomoći detetu da:
  • razvije jedinstveni stil učenja,
  • razvije tehnike za lakše učenje,
  • vežba koncentraciju, fokus i pažnju,
  • donese najbolje odluke,
  • da se lako prilagodi načinu učenja
  • prevaziđe strah od odgovaranja ili pismenog,
  • reši problem lenjosti u učenju,
  • upravlja stresom.

*Resursi, brošure, delimično korišćeni sa Petlja Kg i LinkGroup