Kako asistent za pomoć u učenju pomaže?

Naši asistenti za pomoć u učenju rade sa decom koja imaju teškoće u savladavanju gradiva, ali i sa onima koji žele da poboljšaju svoje strategije učenja da bi  postigli bolje navike i rezultate (i ocene)  i da znaju da organizuju svoje vreme na najefikasniji način. Učenje je proces koji zahteva posvećenost i strpljenje, a da bi dete bilo što efikasnije, a ne učilo napamet, nego da bi učilo sa razumevanjem, mudro, mora da prevaziđe sve izazove koji se tada javljaju.

Asistent u učenju će pomoći detetu da:
Naša mala galerija asistenata

*Resursi, brošure, delimično korišćeni sa Petlja Kg i LinkGroup