Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme za pismene, kontrolne zadatke i usmena ispitivanja. Pomoć u učenju – usvajanju novog gradiva. Način učenja i sticanje radnih navika su osnov za uspeh, a kontinuitet se podrazumeva.
Prednosti individualnog podučavanja
Kako personalizovana nastava pomaže učenicima?

1. Omogućava deci rezultat
2. Nudi dublje učenje
3. Nudi šire učenje
4. Nudi personalizovano učenje
5. Podstiče pitanja
6. Poboljšava samopouzdanje
7. Uvodi odgovornost

Cilj je pomoć
______________
Izjavljujemo ovo, jer kada su u pitanju učenici i učenje mnogo je različitih mogućnosti, a svako od iskustava stvoreno je sa ciljem da pomogne učenicima. Dakle, pitanje nije toliko „da li individualno podučavanje pomaže učenicima?“ Ili „da li učenje putem Interneta pomaže učenicima?“
Tačnije je „koja aktivnost učenja najviše pomaže mom učeniku?“ Sve bi to trebalo da pomogne, a većina toga je verovatno bolje nego da se uopšte ne radi, a deca imaju različite potrebe i ličnosti, pa bi stoga mogla povoljnije da odgovore na jedno iskustvo drugim.

Za pomoć deci u radu domaćih zadataka koristimo aplikacije ZOOM ili SKYPE.

Neki od najčešćih problema zbog kojih se roditelji odlučuju za angažovanje asistenta za učenje svog deteta tiču se povremenih kriza u učenju. Kriza u učenju predstavlja normalnu pojavu koja se može javiti pri svakom procesu učenja. Tada je dobro da se roditelji obrate osobama koje su zainteresovane da pomognu detetu u učenju – asistentima za pomoć u učenju. Ukoliko smatrate da bi nekome koristila pomoć asistenta u učenju domaćih zadataka, pripremi za kontrolne ili pismene, možete ga uputiti na našu web stranu.